ajatuskoe


ajatuskoe
• edellytys, ehto, klausuuli, konditio, määräehto, peruste, premissi, rajoitus, sopimuskohta, vaade, vaatimus

Suomi sanakirja synonyymejä. 2013.